Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku s názvem

Praktické využití obvodů FRAM

Vysoké učení technické v Brně, doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D.

Kdy: 9.2.2016, od 9:00 do 11:00 hod

  Kde: VUT v Brně, FEKT UMEL, Technická 10,

Laboratoř 5.25

 

 

9:00 – 10:30      Praktické využití obvodů FRAM Texas Instruments

  

10:30 – 11:00    Diskuze

Na seminář je potřeba se registrovat na stránkáchwww.micronetwork.cz