Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Informace o projektu

Název projektu Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií
Zkrácený název projektu MICRONETWORK
Název projektu anglicky Partner Network for Cooperation of Universities, Research Institutes and Industry for Development of Microelectronics and Nanotechnologies
Datum zahájení projektu 1.3.2010
Datum ukončení projektu 28.2.2013
Doba trvání projektu 36 měsíců

Žadatel projektu

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Počet zaměstnanců 2444
Typ žadatele Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.4
Název oblasti podpory Partnerství a sítě
Číslo výzvy 12
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.4
Typ projektu IP - ostatní
Kód prioritního tématu 74
Název prioritního tématu Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky
Typ území Město