Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Aktivity projektu jsou zaměřeny na posílení schopnosti vysokých škol a výzkumných ústavů spolupracovat s průmyslovou sférou.
Předkladatelem je Vysoké učení technické v Brně a partnery jsou vysoké školy univerzitního typu a vyšší odborná škola, které jsou orientovány na spolupráci s průmyslem.
Projekt plánuje nástroje podporované ve výzvě, které směřují ke splnění cíle oblasti podpory, např. vybudováním komunikační platformy, rozvojem vzdělávacích a školicích činností, propagačními snahami vůči průmyslu a široké veřejnosti, organizací a realizací studijních a výzkumně-vzdělávacích pobytů. Projekt plánuje strukturovat nabídku produktů a připravit akademické a pedagogické pracovníky VŠ a VOŠ a výzkumné pracovníky ústavů na intenzivní spolupráci s průmyslem.
Dopad projektu je definován umístěním jednotlivých partnerů projektů v různých krajích. Stejně tak osoby z cílových skupin pocházejí z různých krajů ČR. Důležitou součástí projektu je také propagace zúčastněných subjektů a jejich výstupů pro případné odběratele.