Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Zveme Vás na seminář "Moderní materiály na rozhraní vědních oborů"

 

Kdy: 15.-16.11.2012, od 8:30 do 16:30 hod

Kde: Český metrologický institut, Okružní 31, 638 00 Brno

Na seminář se přihlašujte zde:

 

 


Program:

Čtvrtek 15.11.2012

8:30–9:00 prezence
9:00 – 9:45 Lenka Zajíčková (PřF MU Brno) – výzkum v oblasti plazmatechnologií na Přírodovědecké fakultě MU
9:45 – 10:30 Vojtěch Křesálek (UTB Zlín) – materiály pro elmag. kompatibilitu
10:30–11:00 coffeebreak
11:00 – 11:45 David Holec (University of Leoben, Austria) – ab-initio výpočty struktury materiálů
11:45 - 12:30 Jindřich Krása (Czech Space Office) – České kosmické aktivity, možnosti zapojení nejen pro VŠ studenty
12:30 - 13:30 oběd
13:30 - 14:00 Daniel Kopkáně (FAST VUT Brno) – pokročilé materiály na bázi houbového mycelia
14:00 – 14:30 Marcel Meško (STU Bratislava) – nanomateriály na bázi uhlíku
14:30 – 15:00 Lucy Vojtová (CEITEC VUT) – biomateriály pro tkáňové inženýrství

15:00 –16:30 coffeebreak + diskuze

 

Pátek 16.11.2012

8:30–9:15 Vojtěch Adam (MZLU Brno) – moderní materiály v life sciences
9:15–10:00 Zdeněk Hubička (FÚ AVČR Praha) – plazmové technologie přípravy materiálů
10:00–10:30 coffeebreak
10:30 – 11:00 Jan Vanda (Praha) – prezentace projektu HiLASE
11:00 – 11:30 Jaroslav Urbář (ČKK, MFF UK Praha) –Techniky měření ionizujícího záření, plazmatu a magnetického pole od zemské atmosféry až k meziplanetárnímu prostoru
11:30 – 12:00 David Pavliňák (PřF MU)– moderní nanomateriály
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 14:00 Petr Klapetek (ČMI Brno) – ČMI vybavení a spolupráce
14:00 – 16:00 exkurze do laboratoří + diskuze

Pozvánka ke stažení zde.