Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem

Aplikace plazmových technolgií

Kdy: 4.2.2013, od 8:30 do 16:30 hod

Kde: Přf MU, Kotlářská 2, Brno – zasedací místnost Děkanátu (budova 1)

 

Program:

8:30 - 9:00 registrace účastníků

9:00 – 9:30 doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. - zahájení semináře

9:30 – 10:30 Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. – Rozklad organických barviv výboji v kapalinách

10:30 – 11:00 přestávka - občerstvení

11:00 – 12:00 Ing. Věra Sázavská – Plazmochemická redukce korozních vrstev na kovových předmětech

12:00 – 13:30 přestávka - oběd

13:30 – 14:30 Ing. Lucie Töröková – Výzkum atmosféry Titanu pomocí klouzavého výboje

14:30 - 15:30 doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D – Syntéza nanočástic a uhlíkových nanotrubek v mikrovlnném pochodňovém výboji

15:30 - 16:30 diskuze, občerstevní

 

Pozvánka ke stažení.

Přednáška je součástí aktivit projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0019 Micronetwork.