Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Design of the Rail-to-Rail operational amplifier in CMOS

Navrhněte operační zesilovač se vstupním rozsahem odpovídajícím napájecímu napětí a minimální vstupní nesymetrií v technologii CMOS. Rozbor, výpočet, simulace, layout. Software Cadence, PSpice.

Design the operatinal amplifier with Rail-toRail input common mode range and minimum input offset in CMOS technology. Prestudy, calculation, simulation, layout. Software Cadence, PSpice.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit