Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem
Micronetwork

Moderní elektronické systémy

Kdy: 12.12.2012, od 8:30 do 17:00 hod

Kde: Konferenční sál Paladeo, Brno

Program:
8:30–9:00 prezence
9:00 – 9:15 doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně) – zahájení, prezentace projektu Micronetwork, ukázka činnosti komunikační platformy.
9:15 –10:30 Ing. Ondřej Hégr (Solartec, s.r.o.) - Podmínky spolupráce univerzity a průmyslu v oblasti fotovoltaiky, výzkum a vývoj v oblasti solárních článků a modulů, s polupráce s univerzitami v rámci ČR, spolupráce se zahraničím.
10:30 – 10:45 coffeebreak + diskuze
10:45 – 12:00 Ing. Jan Prášek (Vysoké učení technické v Brně) - Elektronová mikro/nanoskopie, fyzikální podstata elektronové mikroskopie, nové trendy v el. mikroskopii.
12:00 - 13:00 oběd
13:00 - 14:30 doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně) – Současný stav návrhu a výroby IO část 1., současné moderní technologie, spolupráce s průmyslovými partnery,
14:30 – 15:00 coffeebreak + diskuze
15:00 - 16:00 doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. – (Vysoké učení technické v Brně) Současný stav návrhu a výroby IO část 2., řešené projekty.
16:00 – 17:00 diskuze

 

Pozvánka ke stažení zde.


Přednáška je součástí aktivit projektu CZ.1.07/2.4.00/12.0019 Micronetwork.