Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

casopis mw 2014

Vážení čtenáři a  čtenářky dalšího vydání časopisu Micronetwork. Tento elektronický časopis vychází v rámci projektu Micronetwork, který si klade za cíl rozvoj spolupráce mezi průmyslem a  vysokými školami. Za těch několik let řešení projektu se podařilo vybudovat pevnou vazbu mezi univerzitami a  průmyslovými partnery. Jak se dlouhodobě ukazuje spolupráce mezi univerzitami a průmyslem je výhodná pro obě strany, univerzity disponují znalostním potenciálem a průmyslová sféra reálnými požadavky na aplikaci nových technologií.
V tomto čísle pro Vám máme připraven souhrn zajímavých článků z oblasti mikroelektroniky a nanotechnologií. Cílem tohoto čísla je seznámit čtenáře s  aktuálními tématy řešenými na ústavu mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně a  Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

Vydání ke stažení zde.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit