Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Odborné články

casopis mw 2014

Vážení čtenáři a  čtenářky dalšího vydání časopisu Micronetwork. Tento elektronický časopis vychází v rámci projektu Micronetwork, který si klade za cíl rozvoj spolupráce mezi průmyslem a  vysokými školami. Za těch několik let řešení projektu se podařilo vybudovat pevnou vazbu mezi univerzitami a  průmyslovými partnery. Jak se dlouhodobě ukazuje spolupráce mezi univerzitami a průmyslem je výhodná pro obě strany, univerzity disponují znalostním potenciálem a průmyslová sféra reálnými požadavky na aplikaci nových technologií.
V tomto čísle pro Vám máme připraven souhrn zajímavých článků z oblasti mikroelektroniky a nanotechnologií. Cílem tohoto čísla je seznámit čtenáře s  aktuálními tématy řešenými na ústavu mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně a  Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

Vydání ke stažení zde.

 

casopis micronetwork 2w2Vážení čtenáři a čtenářky druhého vydání časopisu Micronetwork. Tento elektronický časopis vychází v rámci projektu Micronetowork, který si kladl za cíl rozvoj spolupráce mezi průmyslem a vysokými školami. Tato spolupráce je velmi důležitá pro oba segmenty, univerzity disponují znalostním potenciálem a průmyslová sféra reálnými požadavky na aplikaci nových technologií. Také v tomto druhém čísle Vám přinášíme souhrn zajímavých článků z oblasti mikroelektroniky a nanotechnologií. Cílem tohoto čísla je seznámit čtenáře s aktuálními tématy řešenými na ústavu mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

 

Vydání ke stažení zde.

 

1. Úvod

Vždy, když si začínáme myslet, že naše digitální technologie dosáhla technologického maxima, přijde zpráva, která ukáže, že vrcholu ještě dosaženo nebylo. V digitální technice nás často zajímá výpočetní výkon, který je daná sestava schopna poskytnout, a ten závisí na mnoha faktorech, jako taktovací frekvence procesoru, šířka sběrnice atd. A právě šířka sběrnice se nyní ukazuje jako další milník, který se výrobcům podařilo překonat. Začínali jsme na čtyřbitové sběrnici, která pak byla velmi rychle (a na dlouhou dobu) nahrazena osmi a následně šestnácti bytovou sběrnicí. Ve všech „Smart" telefonech dnes využíváme sběrnice o šířce 32 bitů.

Číst dál...

micronetwork titulka náhledVážení čtenáři a čtenářky prvního vydání časopisu Micronetwork. Tento časopis, jak již jeho název napovídá, vznikl v rámci projektu Micronetowork, který si klade za cíl rozvoj spolupráce mezi průmyslem a vysokými školami. Tato spolupráce je velmi důležitá pro oba segmenty, univerzity disponují znalostním potenciálem a průmyslová sféra reálnými požadavky na aplikaci nových technologií.
V tomto prvním čísle Vám přinášíme souhrn zajímavých článků z oblasti mikroelektroniky a nanotechnologií. Cílem tohoto čísla je seznámit čtenáře s aktuálními tématy řešenými na ústavu mikroelektroniky Vysokého učení technického v Brně.

 

První vydání ke stažení zde.

 

DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) je typ bariérového výboje pracujícího za atmosférického tlaku na vzduchu, případně je možné přidat jiný pracovní plyn (např. dusík, kyslík, ...). Tento speciální typ dielektrického bariérového výboje byl vyvinut skupinou prof. Černáka na Ústavu fyzikální elektroniky, Přírodovědecké fakulty MU a na Univerzitě Komenského v Bratislavě.  Výboj funguje v rozsahu  15–40 kHz a výkon se pohybuje v rozmezí 50–600 W. Značnou výhodou je velká plocha výboje (8,5 x 20 cm), která je vhodná pro plošné aplikace. Tento plazmový zdroj nachází aplikace při opracování křemíku, dřeva, skla, kovů, fólií, netkaných textilií, živočišných vláken, polypropylenových vláken na zpevnění betonu a mnoha dalších materiálů.

Číst dál...