Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

Odborné články

Úspěšná nominace doktorských studentů fyziky plazmatu z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v kampani Evropské kosmické agentury Spin Your Thesis! 2012 umožnila studium klouzavého obloukového výboje typu Glid-Arc za podmínek uměle zvýšené gravitace (hypergravitace) na velké centrifuze ve výzkumném středisku ESA v Noordwijku v Nizozemí.

Číst dál...

Zástupci společnosti Farnell, předního světového distributora elektronických, elektrických a průmyslových výrobků, domluvili skupinu přednášejících, kteří informovali studenty o novinkách v elektronickém průmyslu a umožnili tak studentům kontakt přímo se světovými výrobci elektronických komponentů. Jednalo se o zástupce společnosti Texas Instruments, Osram, FEI a Tyco electronics. Jednotliví přednášející seznámili studenty s posledními trendy v oblasti mikrokontrolerů, LED osvětlení, konektorů a dalších zajímavých oblastí, například elektronové mikroskopie a také s novinkami v oblasti návrhových systémů.

Číst dál...

Ve čtvrtek 10.11.2011 proběhl na Přírodovědecké fakultě MU celodenní seminář s názvem “Výzkum a vývoj v průmyslové praxi“. Seminář zahájila doc. Lenka Zajíčková přednáškou s informacemi o rozvíjejícím se projektu CEITEC. Nabízejí se zde nové možnosti výzkumu technologií a procesů v různých oblastech s vybavením nejmodernějšími přístroji. Další dva lektoři byli zástupci firem zabývajících se jak výrobou, tak i výzkumem a vývojem v oblasti elektronové optiky, vakuové techniky a plazmových technologií.

Číst dál...

druhý seminář v rámci projektu Micronetwork, s názvem “7. rámcový program – možnosti pro Vaši kariéru“ proběhl den 3.5. na Přírodovědecké fakultě MU. Seminář byl celodenní a byl věnován, jak už sám název napovídá, zejména 7. Rámcovému programu. Lektorky tentokrát byly Ing. Hillerová z Technologické agentury AV ČR z Prahy a PhDr. Čornejová z rektorátu MU.

Číst dál...

P1160586

Dne 5.4.2011 proběhl na Přírodovědecké fakultě MU poprvé celodenní seminář “Formální rámec spolupráce mezi univerzitou a průmyslem“ v rámci projektu Micronetwork. V úvodu semináře představila doc. Lenka Zajíčková projekt Micronetwork, jehož náplní je právě organizování přednášek a seminářů pro širokou akademickou obec.

Číst dál...